Besparing av naturresurser


Genom att handla en redan producerad vara orsakar inte ditt köp någon negativ klimatpåverkan. Istället ser du till att återanvända något och på så sätt förlänga varans livscykel.


Färre kemikalier


I begagnade kläder är mängden kemikalier ofta urtvättade, vilket innebär färre skadliga ämnen som kommer i kontakt med dig och ditt barns ömtåliga hud.


Exklusivt sortiment


Genom att handla begagnat finns det chans till guldkorn som slutat tillverkas och på så sätt bli ägare till unika produkter.